Política d’Enviaments i Devolucions

POLÍTICA D’ENVIAMENTS I DEVOLUCIONS. DRET DE DESISTIMENT

Les comandes es realitzaran a través de l’empresa Szendex en un termini d’entre 48 i 72 hores sense comptar els dies festius, sempre que es disposin d’existències.

DRET DE DESISTIMENT

D’acord amb el que es disposa en la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el client tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar justificació, llevat excepció legal.

El termini de desistiment conclourà als 14 dies naturals comptats a partir del dia de la celebració del contracte. Per a exercir el dret de desistiment, el client haurà de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori. Tant el correu electrònic com l’adreça postal a la qual podrà dirigir la seva sol·licitud apareixen al final de les presents condicions de compra.

Per a determinar l’observança del termini per a desistir es tindrà en compte la data d’expedició de la declaració de desistiment. L’AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL comunicarà sense demora al client en un suport durador el justificant de recepció d’aquest desistiment, en cas de rebre l’exercici d’aquest dret a través de correu electrònic.

L’AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL reemborsarà tot pagament rebut del client, inclosos, si escau, els costos de lliurament, sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment del contracte del client. L’AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL efectuarà el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial, tret que el client expressi el contrari i sempre que aquest no incorri en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant això, en cas que el client hagi seleccionat expressament una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari, L’AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL no estarà obligada a reemborsar els costos addicionals que d’això es derivin. És imprescindible que L’AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL hagi rebut els productes que conformen la comanda de devolució en perfecte estat.

Devolucions

El client haurà de retornar els productes que conformin la comanda objecte de la devolució a L’AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL en perfecte estat, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte a L’AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL. Es considerarà complert aquest termini si el client efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini de 14 dies naturals. El client només suportarà els costos directes de devolució de la comanda.

Compliment necessari dels requisits següents per part del client per acceptar la devolució:

a. Les ampolles han de romandre sense obrir i intactes.
b. Han de conservar el seu aspecte original.
c. S’han de retornar en el seu embalatge original.
d. Després de posar-se en contacte amb nosaltres, enviar el paquet a: AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL Carrer de Pompeu Fabra, 3, 43712 Llorenç del Penedès, Tarragona, Espanya. Sempre que s’hagin respectat tots aquests requisits, AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL reemborsarà l’import total dels articles adquirits. Serà el client qui correrà amb les despeses d’enviament de la devolució. Si la devolució no es pogués acceptar a causa de la falta de conformitat amb les condicions indicades anteriorment, AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL es posarà en contacte amb el client.

El client serà responsable de la disminució de valor dels títols resultant d’una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.

Formulari de desistiment. L’AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL facilita el present formulari als clients que havent comprat algun producte en aquest lloc web, desitgin desistir el contracte de compravenda. No obstant això, i a fi de facilitar el dret de desistiment, tots els camps del present formulari hauran de ser completats pel client:

“A l’atenció de L’AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL, amb domicili al Carrer Pompeu Fabra, 3 de Llorenç del Penedès, CP: 43712.

Per la present comunico que desisteixo del contracte de compravenda referit a la comanda realitzada a través de la pàgina

web www.agricolallorenc.cat
Data de la comanda: __/__/_____.
Nª de comanda:
Nom i cognoms del client:
Domicili del client:
Signatura del client (en cas que fos lliurat en paper):
Data:”

L’AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL

Modalitats d’enviament, termini de lliurament i transport

Despeses d’enviament: Les despeses d’enviament no estan compresos en el preu dels productes oferts en la Web. Les despeses d’enviament apareixeran per a la seva acceptació expressa per part de l’usuari abans de finalitzar el procés de compra i una vegada l’usuari hagi facilitat l’adreça d’enviament de la comanda. Vostè podrà veure les despeses consignat en la factura. En cas de devolució de la mercaderia (Art.44 de la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista), les despeses d’enviament correran per compte del client.

L’AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL cobrarà despeses d’enviament per cada lliurament. La comanda mínima és de 19,90€, IVA inclòs més enviament. L’enviament de la comanda quedarà pendent fins que tots els productes estiguin disponibles. Si el client vol rebre comandes parcials, haurà de contactar amb L’AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL perquè li indiquin l’operativa a seguir. Per a evitar que el lliurament dels productes disponibles es retardi, L’AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL recomana no barrejar productes de reserva amb els productes disponibles del catàleg i realitzar les comandes per separat.

Termini de lliurament i transport: L’AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL utilitza per als seus enviaments l’agència SZENTEX SL. El termini mitjà de lliurament és entre 48 i 72 hores en funció de l’adreça de lliurament per a productes que estiguin en el nostre estoc, per a la resta de productes serà de 7 dies laborables, des de la realització de la seva comanda, sempre que aquest hagi estat realitzat de dilluns a divendres abans de les 17 hores. Les comandes realitzades en Dissabte i Diumenge, es preparen a partir del Dilluns o el primer dia laborable. Les zones d’enviament actuals són Espanya Peninsular i Balears.

Política de preus.

L’AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL es reserva unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes oferts a través d’aquest lloc web, s’aplicaran els preus vigents en la publicitat coincident amb el moment de la formalització de la comanda, per a garantir al client la veracitat del preu dels productes. Dubtes o reclamacions. L’usuari pot dirigir els seus dubtes, reclamacions o consultes sobre el seguiment de la comanda a.

Política de Privacitat.

Empresa: L’AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL
Adreça: Carrer Pompeu Fabra, 3 de Llorenç del Penedès. CP: 43712
Telèfon: + 34 977 677 022
Mail: info@coopllorens.com

PRODUCTE EQUIVOCAT PER ERROR DEL COMERÇ:

En el cas que AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL. hagi enviat per error un producte diferent al sol·licitat o que la quantitat no sigui correcta, el client haurà de contactar amb AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL per a la devolució i / o canvi. La devolució del producte, en aquest cas, serà coordinada des de AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL un cop informat de l’error o el defecte, de manera que AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL assumirà les despeses d’enviament (anada i tornada) corresponents.

AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL disposa de fulls de reclamacions a disposició al consumidor.

2.8.- POLÍTICA DE DEVOLUCIONS PER PRODUCTES DEFECTUOSOS

PRODUCTE DEFECTUÓS D’ORIGEN.

Una vegada que AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL rebi el producte defectuós enviarà un altre igual. En aquest cas el canvi s’efectuarà sempre pel mateix article i referència. Només li serà facturat el primer enviament, fent-se càrrec AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL dels ports corresponents a la devolució i nou enviament. Si desitja efectuar un canvi per un altre article, les despeses de devolució i nou enviament no seran assumits per AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL.

PRODUCTE EQUIVOCAT PER ERROR DEL CLIENT.

Si per equivocació de client al realitzar la comanda es necessita un canvi de producte, AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL sol·licitarà l’enviament del / s producte / s a AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL, empaquetat de la mateixa manera que el va rebre, i fent-se càrrec el client de les despeses de tots els transports, procedint a l’enviament del / s nou / s producte / s.

IMPORTANT: AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCCL no retornarà l’import o realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre no s’hagi verificat la recepció i l’estat de l’embalatge i accessoris de l’article objecte de la devolució o canvi en els nostres magatzems.
El preu a tornar és el que originalment figura en la comanda.

3. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCC es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCC es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCC, els òrgans jurisdiccionals propis del territori en el qual l’usuari tingui establert el seu domicili.

4. ARTICLE 14 – CONSERVACIÓ I ARXIU DE LES TRANSACCIONS

L’arxiu de les transaccions efectuades es realitza sobre un suport fiable i durador al servidor de AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCC.

5. JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents condicions de compra estan sotmeses a la legislació espanyola i, per tant, les operacions de venda s’entendran realitzades al domicili de AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS SCC. En cas de litigi entre les parts de el present contracte, la jurisdicció competent serà la que correspongui en cada cas.

Aquest comerç es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables a l’comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: “Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per al seu correcte funcionament i per a fins analítics.   
Privacidad